Jawatankuasa Kecil

JAWATANKUASA KECIL PENTADBIRAN & KEWANGAN

PENGERUSI

YBhg. Dato’ Bijaya Indera

Dato’ Paduka Haji Syed Unan Mashri Bin Syed Abdullah

SETIAUSAHA

YBhg. Dato’ Haji Mohamad bin Che Nai

AHLI

YBhg. Dato’ Cheng Lai Hock

YBhg. Dato’ Dr. Ir. Annuar bin Mohd Saffar

YBhg. Dato’ Rick Cheng Wooi Seong


JAWATANKUASA KECIL GOLF & SUKAN

PENGERUSI

YBhg. Dato’ Wira Tan Hong Eng

SETIAUSAHA

YBhg. Dato’ Haji Mohamad bin Che Nai

AHLI

YBhg. Dato’ Dr. Gunasaegaram A/L Krishnan Chetty


JAWATANKUASA KECIL SOSIAL DAN REKREASI

PENGERUSI

YBhg. Dato’ Haji Maidin bin Syed Ali

SETIAUSAHA

YBhg. Dato’ Haji Mohamad bin Che Nai

AHLI

YBhg. Dato’ Muzzamil bin Muhamad


JAWATANKUASA KECIL KEBAJIKAN

PENGERUSI

YBhg. Dato’ Paduka Haji Bakar bin Din

SETIAUSAHA

YBhg. Dato’ Haji Mohamad bin Che Nai

AHLI

YBhg. Prof. Dato’ Wira Dr. Mohd Salleh bin Haji Din


JAWATANKUASA KECIL MEDIA & KOMUNIKASI

PENGERUSI

YBhg. Dato’ Dr. Ir. Annuar bin Mond Saffar

SETIAUSAHA

YBhg. Dato’ Haji Mohamad bin Che Nai

AHLI

YBhg. Prof. Dato’ Salleh bin Buang