Tujuan & Asas

  • Memberi sokongan dan dorongan dalam apa jua matlamat yang membawakan keberkesanan, kecemerlangan bagi kedudukan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Negeri Kedah dan Kerajaan Negeri Kedah.
  • Merapatkan perhubungan muhibbah diantara mereka yang menjadi ahli yang telah dianugerahkan Darjah Kebesaran Negeri Kedah yang bergelar Dato’.
  • Menjaga taraf kemuliaan Darjah Kebesaran Negeri Kedah yang bergelar Dato’ yang telah dianugerahkan kepada ahli-ahli.
  • Bertindak sebagai sebuah badan perwakilan bagi pihak ahli-ahli.
  • Menggalakkan ahli-ahli supaya memberikan apa jua perkhidmatan, pengalaman, pengetahuan dan usaha untuk kebaikan masyarakat serta Jemaah.
  • Mengadakan kerjasama dengan mana-mana Pertubuhan/Persatuan Datuk-Datuk di seluruh Malaysia bagi meninjau dan bertukar-tukar fikiran demi kepentingan ahli, masyarakat Negeri Kedah dan Negara.
  • Memelihara kepentingan dan kebajikan ahli.
  • Mencetak dan menerbitkan pelbagai majalah, risalah dan buku yang mengandungi maklumat, penerangan dan kenyataan untuk diedarkan kepada ahli-ahli.
  • Memiliki harta-harta termasuk tanah dan bangunan dan hendaklah diletakkan dibawah kuasa tiga orang pengamanah.
  • Mengadakan tabung wang khas atau yayasan untuk pendidikan dan kebajikan am.