logokedah

LAMAN WEB RASMI
JEMAAH DATO'-DATO' NEGERI KEDAH DARUL AMAN

Mesyuarat Jawatankuasa Kecil Pentadbiran dan Kewangan Jemaah Dato’-Dato’ Negeri Kedah

Tarikh    :  29 Mac 2022 (Hari Selasa)
Jam        :  3.00 petang

Kehadiran: Ahli Jawatankuasa Kecil Pentadbiran dan Kewangan Jemaah Dato’-Dato’ Negeri Kedah