Majlis Penyampaian Sumbangan Fakir Miskin Sempena Ramadhan oleh Duli Yang Teramat Mulia Tuanku Presiden