Mesyuarat Jawatankuasa Jemaah Dato’-Dato’ Negeri Kedah Bil.1/2020