Mesyuarat Jawatankuasa Jemaah Dato’-Dato’ Negeri Kedah, Bil 1/2023