Mesyuarat Jawatankuasa Jemaah Dato’-Dato’ Negeri Kedah Bil 2/20