Mesyuarat Jawatankuasa Jemaah Dato'-Dato' Negeri Kedah Bil 3/2019