Sumbangan Ramadhan Untuk Fakir dan Miskin Tahun 1441H Oleh Jemaah Dato'-Dato' Negeri Kedah